გასაჩივრება

NETSHOP -ის სერვისებით სარგებლობისას თუ აღმოაჩენთ რომელიმე მომხმარებლის მიერ ჩვენი საზოგადოებრივი წესდების დარღვევას ან თუ თვლით რომ უსაფუძვლოდ დაიბლოკეთ ან შეგეზღუდათ NETSHOP -ის რომელიმე სერვისით სარგებლობა შეგვატყობინეთ ამის შესახებ რათა მივმართოთ შესაბამის ზომებს...