გმადლობთ რომ დაინტერესდით

თუ იზიარებთ ჩვენს მიზნებსა და იდეებს და გსურთ მიიღოთ ამ ყოველივეში მონაწილეობა, თუ გსურთ ხელი შეუწყოთ NETSHOP -ის საქმიანობას საქართველოში, გააკეთეთ შემოწირულობა.

თქვენს მიერ შემოწირული თითოეული ლარი ჩვენ დაგვეხმარება და ხელს შეგვიწყობს ჩვენი სტრატეგიული იდეებისა და მიზნების განხორციელებაში.

იაფი ცხოვრება თითოეული პიროვნებისათვის

განათლების დონის ამაღლების ხელშეწყობა ახალგაზრდებში

დასაქმების ხელშეწყობა როგორც დამსაქმებლისთვის ასევე სამუშაოს მაძიებელი კანდიდატისთვის

საბანკო გადარიცხვა შესაძლებელია ნებისმიერი ინტერნეტ-ბანკიდან ან ნებისმიერი ბანკის ფილიალიდან.

გამოიყენეთ ინტერნეტ-ბანკი ან მიბრძანდით თქვენი ბანკის ფილიალში და მიუთითეთ ქვემოთ მოცემული ანგარიშის რეკვიზიტები.

გაითვალისწინეთ: გადარიცხვის დროს დანიშნულების ველში აუცილებლად მიუთითეთ სიტყვა:  “შემოწირულობა

NETSHOP -ის წარმომადგენლის / მიმღების საბანკო რეკვიზიტები

საქართველოს ბანკი

ანგარიშის ნომერი: GE66BG0000000628382500

მიმღები: მარიამი სომხიშვილი

დანიშნულება: შემოწირულობა

თიბისი ბანკი

ანგარიშის ნომერი: GE98TB7098145061100034

მიმღები: მარიამი სომხიშვილი

დანიშნულება: შემოწირულობა

წინასწარ გიხდით მადლობას!