მოგვაწოდეთ ინფორმაცია გვერდზე ტექნიკური ხარვეზის და გაუმართაობის აღმოჩენასთან დაკავშირებით

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გამოყენება მოხდება ტექნიკური პრობლემების მოსაგვარებლად და სერვისების გასაუმჯობესებლად, რაც ჩვენს მომსახურების პირობებს და კონფიდენციალურობის დებულებას ექვემდებარება.